hemJak się czujesz?

Zapytaj mnie online. Możemy Ci pomóc!

Zapytaj naszych specjalistów online i szybko uzyskaj odpowiedzi na swoje pytania.
Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło, aby się zalogować.

Wypróbuj także aplikację na smartfon EAP Chat:

Alfa i omega radzenia sobie ze stresem

Zapewne byłoby cudownie, gdybyśmy mogli po prostu zadecydować, że nie dopuszczamy, aby w pewnych sytuacjach stres brał nad nami górę i potem zawsze by już tak było. Prawie codziennie człowiek styka się z takimi wydarzeniami, na które reaguje obawami, frustracją i stresem. Te rzeczy powodują dla Ciebie największe sytuacje stresowe, nad którymi nie możesz zapanować lub wobec których czujesz się bezradny. Właściwie ze względu na codzienny, normalny nacisk możesz tak się czuć, jeśli sytuacje stresowe zbyt szybko nawarstwiają się jedna na drugą.

 
 


Często spotykamy się z wyrażeniem „zarządzanie stresem”, a następnie z szeregiem takich technik, które zostały opracowane w celu rozwiązywania problemów występujących w codziennym życiu. Być może niektóre z tych technik mogą być nam pomocne, mogą sprawiać nam ulgę, ale tylko przejściowo. W tym celu, abyśmy byli w stanie długoterminowo zmniejszyć ilość dziennego stresu, zarządzanie stresem należy pojąć jako proces podejmowania decyzji. 

Po pierwsze musisz sam w sobie rozpoznać oznaki i objawy stresu, następnie musisz zadecydować, co możesz, a czego nie możesz zrobić w danej sytuacji. W tym procesie decyzyjnym, w przybliżeniu danej sytuacji może być nam pomocna tzw. metoda „trójki”, /po angielsku 3 „A”,ponieważ każde słowo zaczyna się na literę „A” / tzn. „zmieniać”, „unikać” i „akceptować” perspektywę, tzn. na wszystkie sytuacje stresowe należy patrzeć w następujący sposób: 1. Czy potrafię to zmienić? 2. Czy potrafię tego uniknąć? 3. Czy potrafię to zaakceptować?

„ZMIENIę” sugeruje, że usunę lub zmniejszę źródło stresu, w ten sposób, że dokonam zmian. Możemy to osiągnąć poprzez podjęcie takich kroków jak: „rozwiązanie problemu”, „komunikację”, „zaplanowanie swojego czasu”, „zaplanowanie czegoś z góry”, „organizację”, „uzgodnienie”. Jeśli na przykład na zbliżający się termin zawsze reagujesz stresem, wtedy tą sytuację stresową możesz tak zmienić, że zorganizujesz i uporządkujesz wg ważności zadania niezbędnie potrzebne do wykonania tej pracy. W niektórych przypadkach już zmiana sytuacji może doprowadzić do złagodzenia stresu w danym momencie, jak również w przyszłości. W większości przypadków stres pozostaje, ale w znacznie mniejszym wymiarze, niż w jakim pojawiał się przed zmianą. Stres jest naturalnym i nieodłącznym następstwem pracy, bowiem starasz się dać z siebie wszystko co najlepsze, ale już na tym poziomie, w którym możesz być Panem sytuacji. 

„UNIKNIęCIE” wskazuje na umiejętność trzymania się z dala od sytuacji stresowych lub zdolność bycia niejako w tle.. Oznacza to takie formy zachowania, jak „wyjście”, „wprowadzenie możliwości wyjścia”, „zdolność mówienia nie”, „podejmowanie odpowiedzialności” lub jej „cofnięcie”. W celu „UNIKNIęCIA” potrzebne są dwie rzeczy: jedna z nich to rozpoznanie, że są takie sytuacje stresowe, których można uniknąć, druga to to, że człowiek zna swoje granice i potrafi tak postępować, aby ich nie przekroczyć. Załóżmy, że zostaliśmy poproszeni o pełnienie funkcji przewodniczącego charytatywnej komisji. Wiesz, że teraz nie masz akurat ani czasu, ani energii do wykonywania tego zadania i jeśli dojdzie Ci do obecnych obowiązków jeszcze jedno zadanie, to oczywiście będzie to powodem stresu. Możesz powiedzieć „nie” i dzięki temu możesz ominiąć ten stres. Przypuszczalnie, jeśli pracujesz już nad czymś i do tego dojdzie jeszcze to, że co wieczór będzie trzeba przygotować kolację, to oznaczać to będzie dla Ciebie o jedną sytuację stresową więcej. Możesz wybrać również takie rozwiązanie, że zamówisz kolację lub, że każdy przez kilka wieczorów przygotuje sam dla siebie kanapki, aby uniknąć nagromadzenia się stresu. Oczywiście są takie sytuacje, kiedy nie możesz powiedzieć „nie”, ale bardzo ważne jest, aby unikać nagromadzenia się sytuacji stresowych. Jeśli trudno jest się „zgodzić” lub „powiedzieć nie”, wtedy mogą pomóc takie pytania jak na przykład: „Czy faktycznie jest niezbędnie konieczne, abym to zrobił?” „Kto tego oczekuje ode mnie?” „Co się stanie, jeśli tego nie zrobię” Wtedy zrozumiesz, że nikt nie oczekuje tego od Ciebie, tylko ty sam od siebie. ”AKCEPTACJA” jest potrzebna w takich sytuacjach, kiedy nie masz możliwości na „ZMIANę” lub „UNIKNIęCIE”. „AKCEPTACJA” nie oznacza bezradności. Oznacza natomiast, że trzeba odkryć w sobie takie zdolności, dzięki którym staniesz się odporny na sytuacje stresowe. Rozwinięcie w sobie zdolności odpornościowych zawiera w sobie odpowiednie odżywianie, odpoczynek, gimnastykę, zmianę podejścia do spraw, wypracowanie bezpiecznego systemu wspierającego i ćwiczenie technik relaksujących. 

Dzięki wykorzystaniu tych technik możesz stworzyć swoją zdolność odpornościową i dzięki temu równoważyć negatywny wpływ stresu. Na przykład, kiedy stoisz w korku, weź trzy razy głębszy oddech, co pomoże w tym, aby się uspokoić. Podobnie do tego, jeśli nigdy nie masz czasu dla siebie, spróbuj rano obudzić się wcześniej i wykorzystaj ten czas na medytację lub na krótką poranną gimnastykę. 

Stres jest nieuniknionym elementem życia i poziom stresu służy właściwie jako motywacja i napełnia nas energią. Ważne jest, aby być świadomym tego, że nigdy nie jesteś całkowicie bezsilny, nawet w centrum najbardziej stresowych wydarzeń. Zawsze możesz podjąć takie decyzje, które dzięki Twojemu uporowi mogą Ci pomóc „ZMIENIć”, „Uniknąć”, lub „zaakceptować” takie sytuacje stresowe, z którymi się spotkasz.